• RODO

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep Internetowy BuyMukta.com prowadzony przez SPF - Steel Products Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tuszów Narodowy 279, 39-332 Tuszów Narodowy.

1.2 Sklep Internetowy dba o prywatność swoich Klientów i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako "RODO").

1.3 Administrator danych osobowych w Sklepie Internetowym jest , SPF - Steel Products Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tuszów Narodowy 279, 39-332 Tuszów Narodowy.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1 Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów sprzedaży, obsługi zamówień oraz świadczenia innych usług oferowanych przez Sklep Internetowy.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych obejmuje m.in. zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie oraz usuwanie danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi zamówień i świadczenia usług.

3. Zakres danych osobowych

3.1 Sklep Internetowy przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres dostawy
Dane płatności

3.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić realizację zamówienia lub świadczenie innych usług przez Sklep Internetowy.

4. Prawa Klientów

4.1 Klienci posiadają następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych.
Prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.2 W celu realizacji swoich praw, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

5.2 Sklep Internetowy przestrzega wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, takich jak szyfrowanie danych, stosowanie zabezpieczeń technicznych oraz monitorowanie systemów informatycznych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz świadczenia usług oferowanych przez Sklep Internetowy.

6.2 Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

7. Okres przechowywania danych osobowych

7.1 Sklep Internetowy przechowuje dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7.2 Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe Klientów są usuwane lub anonimizowane, chyba że istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa.

8. Zmiany w Regulaminie RODO

8.1 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu RODO w dowolnym czasie.

8.2 Zmiany w Regulaminie RODO będą publikowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.